Ce se întâmplă în perioada de audit lingvistic?

Auditul lingvistic presupune desfășurarea unei discuții în limba străină cu participantul.
Această discuție durează, de regulă, între 30 și 60 de minute. În timpul acesteia evaluatorul obține un eșantion din discursul tipic al participantului în limba străină evaluată. Pe baza acestui eșantion evaluatorul estimează nivelul la care participantul vorbește în limba respectivă, conform grilei Cadrului european de referință pentru limbi străine.
Imediat după discuție, evaluatorul oferă un feedback „la cald”, adică o scurtă caracterizare a prestației participantului.
Ulterior, evaluatorul va redacta un raport conținând atât detaliile evaluării în funcție de un număr de criterii, cât și o serie de sfaturi și recomandări pentru dezvoltarea viitoare a nivelului lingvistic al participantului.


Cât durează un program individualizat?

Un program individualizat se compune din unul sau mai multe module, in funcție de nevoi. Un modul cuprinde, în medie, între 40 si 60 de ore de instruire (o ora de instruire are 45 de minute).


Cine poate participa la programe?

Programele pot fi create pentru adulți sau pentru copii care doresc să-și dezvolte abilitatea Vorbit într-o limbă străină.


Programele sunt construite special pentru nativii romani?

Programele pot fi construite atât pentru nativii români, cât și pentru străini. Explicațiile din timpul sesiunilor pot fi oferite atât în limba română, cât și în limba engleză sau franceză.


Cum se succed perioadele de instruire individuală și atelierele interactive?

Programul este construit în funcție de nevoile fiecărui participant. Trainerul personal al acestuia indică momentele în care participantul este pregătit să ia parte la ateliere împreună cu alți participanți cu nivele similare de competență lingvistică.


Ce fel de scenarii se vor folosi pe timpul programului individualizat?

Pe timpul programului individualizat se vor folosi scenarii corespunzătoare tipurilor de subiecte ce caracterizează nivelul participantului. De exemplu, pentru nivelele A1 si A2 scenariile vor aborda subiecte din sfera concretă, pe când pentru nivelele B1 sau C1 scenariile vor aborda atât subiecte din sfera concretă, cât și cele din sfera abstractă (opinii, exprimarea ipotezei).


Programele individualizate exclud dezvoltarea celorlalte trei abilități Ascultat, Citit, Scris?

Dezvoltarea abilității Vorbit prin programele individualizate propuse de Cărțile Virginiei nu exclude dezvoltarea abilitatilor Ascultat, Citit, Scris. Acestea vor fi exersate selectiv, astfel încât să sprijine ridicarea nivelului abilității Vorbit a participantului.


Sub ce formă se va prezenta feedback-ul oferit participantului?

Feedback-ul va fi oferit permanent, după fiecare ședință ce compune programul individualizat. De asemenea, fiecare participant va beneficia de o evaluare intermediară după terminarea unui modul. Acesta va consta dintr-o evaluare verbală sumară, imediat dupa evoluția participantului, niciodată în timpul procesului de evaluare, precum și de o evaluare scrisă amanuntită sub forma unui raport de activitate, în care participantul primește detaliile ce caracterizează evoluția sa în timpul programului.